Labjes.com

Zerah

Kin of Bedrock's Feelings

We recommend benching but these people misunderstood! (Just kidding)

 

Wij bevelen een benchtraining aan, maar deze mensen hebben het duidelijk niet goed begrepen (geintje).

 

Zerah in the shade to make sure she doesn't turn into a brown (chocolate) Labrador. Her daddy carried her on the beach because the dry sand isn't the right place to run for an upgrowing dog.

Zerah in de schaduw om te voorkomen dat ze verandert in een chocolate!. Haar baasje heeft haar helemaal door het mulle zand gedragen want mul zand is niet goed voor opgroeiende hondjes.

December 23, 1998 Zerah graduated. A local training in Behaviour and Obedience. 
	All A and B and just one D. She was the youngest to go up for the exam and the only one to succeed. 
	Well done, Zerah!!!

Zerah op de leeftijd van 18 maanden

23 december 1998 Zerah is geslaagd voor G&G. Allemaaal negens en tienen en maar een zesje. Ze was de jongste die opging voor het examen en de enige die geslaagd is. Petje af, Zerah!!!

© Labjes.com 1994 -

Website online: